PŁATNOŚCI

Opłaty pobiera się na podstawie  rejestru wejść i wyjść dzieci za pomocą karty elektronicznej, płatność na konta bankowe .

OPŁATA ZA KORZYSTANIE PRZEZ DZIECKO Z OPIEKI W CZASIE PRZEKRACZAJĄCYM MINIMUM PROGRAMOWE (w godz. od 8:00 do 13:00) :

  • 1,00 zł za godzinę (w godz. od 8:00 do 13:00 - pobyt dziecka bezpłatny)

WYŻYWIENIE: od 1 września 2023r. stawka żywieniowa wynosi:

  • III POSIŁKI - 12 zł

  • RADA RODZICÓW- wg ustaleń

ODPISY:

 Odpis dokonywany będzie w następnym miesiącu rozliczeniowym.