DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 67

mgr Elżbieta Dąbrowska- nauczyciel dyplomowany


RADA PEDAGOGICZNA

mgr Katarzyna Laszuk-nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Bieńkowska-nauczyciel dyplomowany

Ewa Kruszyńska-nauczyciel mianowany

mgr Anna Wyrwińska-nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Kępińska-nauczyciel dyplomowany

mgr Tatiana Zaniewska - nauczyciel mianowany

Religia

mgr Katarzyna Żołnowska - nauczyciel mianowany

Fit Klasa

mgr Jadwiga Hauptman - nauczyciel stażysta

Logopeda

mgr Magdalena Olszewska - nauczyciel dyplomowany

J. Angielski

mgr Magdalena Małek- nauczyciel kontraktowy

RADA RODZICÓW