1. Telefonicznie :nr tel./fax 0583435642.
2.E-mail:sekretariat@pr67.edu.gdansk.pl
3.Listownie:Przedszkole nr 67 ,80-506 Gdańsk, ul. Dworska 31
4.Osobiście w godzinach pracy przedszkola, u dyrektora przedszkola.
5.Dyrektor przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu się telefonicznie. 
6.Sprawy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze dotyczące dzieci rodzice lub prawni opiekunowie, mogą załatwiać osobiście z nauczycielkami prowadzącymi daną grupę dzieci.
7.Rozpatrywanie wniosków i skarg odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą.