Przedszkole Nr 67
Dworska 31
80-506 Gdańsk

Inspektor Ochrony Danych - Eliza Łuczkiewicz-Sztuka, kontakt: iod@rodo-edu.pl

Email: sekretariat@pr67.edu.gdansk.pl
Strona WWW: pr67.edu.gdansk.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: BIP