Przedszkole nr 67

80-506 Gdańsk

ul.Dworska 31

tel./fax 058 343 56 42


Inspektor Ochrony Danych - Eliza Łuczkiewicz-Sztuka, kontakt: iod@rodo-edu.pl

Email: sekretariat@pr67.edu.gdansk.pl
Strona WWW: pr67.edu.gdansk.pl