Przedszkole nr 67

80-506 Gdańsk

ul.Dworska 31

tel./fax 058 343 56 42Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Eliza Łuczkiewicz- e mail iodop67@wp.pl

Email: sekretariat@pr67.edu.gdansk.pl
Strona WWW: pr67.edu.gdansk.pl