Przedszkole nr 67 w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta  Gdańska , prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. u. z 2004r. Nr 256, poz.272 z późń. zm.)

pliki do pobrania