Stan mienia komunalnego wynosi 193.330 zł ( netto)