Czym dziecko żyje, tego się nauczy

 1. Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki - uczy się potępiać...

 2. Jeśli dziecko doświadcza wrogości - uczy się agresji...

 3. Jeśli dziecko musi znosić kpiny - uczy się nieśmiałości...

 4. Jeśli dziecko jest zawstydzane - uczy się poczucia winy...

 5. Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji - uczy się być cierpliwym...

 6. Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty - uczy się wiary we własne możliwości...

 7. Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone - uczy się doceniać innych...

 8. Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości - uczy się sprawiedliwości...

 9. Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty - uczy się lubić siebie...

 10. Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa - uczy się ufności...

 11. Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni - uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie...