Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 67 ,,Wesołe Skrzaty''w Gdańsku Brzeźnie

Przedszkole nr 67 ,,Wesołe Skrzaty''w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://p67.edu.gdansk.pl/pl

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-27

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),

 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),

 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji).

 • Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-26

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska

 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk

 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl

 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja: Przedszkole zlokalizowane jest w Gdańsku Brzeźnie przy ulicy Dworskiej 31 w bezpiecznym, zacisznym miejscu, w pobliżu morza i lasu. Placówka mieści się w wolno stojącym, jednopiętrowym budynku, spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych itp. Posiada monitoring zewnętrzny przed budynkiem przedszkola oraz na przedszkolny plac zabaw. Obiekt został całkowicie dostosowany do potrzeb i wymagań dzieci.

Dojazd

Do Przedszkola nr 67 ,,Wesołe Skrzaty'' w Gdańsku Brzeźnie przy ul. Dworskiej 31 można dojechać liniami tramwajowymi numer 3, 5 – przystanek Dworska, oraz przystanek Gdańska. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 148, 149 – przystanek Dworska.

Odległość do najbliższego przystanku tramwajowego wynosi ok. 315 metrów. Odległość do najbliższego przystanku autobusowego wynosi ok. 110 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.plOpis ogólny budynku przy ul. Dworskiej 31

Wokół budynku nie ma żadnej strefy parkowania. Wejście główne do przedszkola znajduje się od ulicy Dworskiej. Posiada ono podjazd, który jest ułatwieniem dla mam z dzieckiem w wózku. Główne drzwi otwierane są za pomocą domofonu. Budynek jest jednokondygnacyjny, otoczony dużym ogrodem. W budynku znajdują się schody, brak jest windy.

Godziny funkcjonowania placówki: Przedszkole jest czynne 11 godzin dziennie w godzinach od 6:00 do 17:00. Godziny te dostosowane są do potrzeb pracujących rodziców.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz

adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl.

Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia

Dyrektor placówki nie wyraża zgody na wstęp z psem.