W przedszkolu przeprowadzono kontrolę w zakresie:  "Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego".

W trakcie kontroli nie stwierdzono niezgodności z przepisami prawa w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego. Nie wydano zaleceń.