UWAGA RODZICE!!!

27 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116). Przewiduje ona szereg zmian dla szkół i przedszkoli. Jedną z ważniejszych zmian jest ta dotycząca zatrudniania specjalistów.

Karta Nauczyciela wprowadza obowiązek zatrudniania nauczycieli specjalistów w jednostkach publicznych i niepublicznych - przedszkolach innych niż specjalne, w tym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

Oznacza to, że  przedszkola muszą zatrudniać takich specjalistów jak:

  • psycholog,
  • logopeda,
  • pedagog specjalny.

W naszym przedszkolu  na dzień 17.11.2022 r są zatrudnione następujące osoby:

Logopeda – p. Magda Olszewska

Psycholog – p. Karolina Ebertowska

Pedagog specjalny – p. Monika Skrodzka

 

Brakuje zastępstwa ( ogłoszenie zamieszczone na stronie Kuratorium) za wcześniej zatrudnioną logopedę – p. Ewelinę Majkowską, która zrezygnowała z pracy ze względu na zły stan zdrowia.

 

Wyżej wymienione osoby są pełnoprawnymi pracownikami przedszkola. Będą zwracały się do niektórych z Państwa o wyrażanie zgody na pracę z dziećmi. Mogą Państwo się z tymi Paniami kontaktować osobiście.

 

 

Godziny pracy naszych specjalistów:

p.Olszewska – środa 10.30-16.00 oraz WWR czwartek 9.00-11.00

p.Ebertowska - wtorek 8.30-11.30 oraz czwartek 8.30-11.00

p.Skrodzka – środa 8.30-9.30, czwartek 12.30-15.00 oraz piątek 12.30-14.30