Koszałki Opałki to najstarsza grupa. Najstarszą grupą przedszkolaków opiekujemy się ze szczególną uwagą. Przed nimi duży skok rozwojowy – pójście do szkoły. Większość dzieci po zakończeniu roku potrafi czytać, napisać podstawowe wyrazy, liczyć, rozumie istotę działań matematycznych, ma dużą wiedzę ogólną. Znają swoje mocne strony, są sprawcze i samodzielne w działaniu. Praca ze starszakami to ukoronowanie wszystkich przedszkolnych lat. I nigdy nie wiadomo, kto bardziej wzruszy się w czerwcu – dzieci czy my. Strój Koszałków jest fioletowy.

Znalezione obrazy dla zapytania: leśne duszki obrazy